فرم شکوائیه متقاضیان سرمایه گذاری

فرم شکایات متقاضیان سرمایه گذاری جهت ارایه به هیات بررسی و رسیدگی به شکایات و اعتراض متقاضیان سرمایه گذاری، موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
مشخصات اعتراض کننده:
الف) شخص حقیقی:
*
*
ب) شخص حقوقی
*
*
*
*
اطلاعات تماس با متقاضی (معترض):
*


* = ضروری

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی