رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری: فریدون همتی (استاندار)

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری: سید محمدعلی قاسمی (مدیرکل امور اقتصادی و دارایی) 

دستگاه های عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری:

سازمان امور مالیاتی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی

بانک مرکزی

وزارت امور خارجه

اداره ثبت شرکت ها

 وزارت تعاون کار و رفاه  اجتماعی

سازمان حفاظت محیط زیست

کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذری:

سیدعلی اصغر موسوی : رئیس گروه سرمایه گذاری

فاطمه همتی

سامان بهبودی املشی

سمیه نوروزی

اکبر ذولقدر

رضا اکبرشاهی

صادق شعبانی شهیدانی


لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی