تاریخچه

استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها بر اساس تصویب نامه شماره 207349/ت 39246 مورخ 2/12/86 هیئت محترم وزیران بوده و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین از تاریخ 11/12/1388 با افتتاح رسمی جناب اقای بهروز علیشیری معاون محترم وزیر اقتصاد و ریس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران فعالیت خود را آغاز نموده است.

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی